Joan 11v4 I Jesús, havent escoltat això, digué: Aquesta malaltia no és de mort, sinó per a la glòria de Déu, a fi que el Fill de Déu sigui glorificat per mitjà seu. ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Αὕτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστι πρὸς θάνατον, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ

Data: 
2021-01-04, dilluns
Comentari: 

Joan 11v4 I Jesús, havent escoltat això, digué: Aquesta malaltia no és de mort, sinó per a la glòria de Déu, a fi que el Fill de Déu sigui glorificat per mitjà seu.ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Αὕτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστι πρὸς θάνατον, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ δι᾽ αὐτῆς.When <1161> Jesus <2424> heard <191> (5660) that, he said <2036> (5627), This <3778> sickness <769> is <2076> (5748) not <3756> unto <4314> death <2288>, but <235> for <5228> the glory <1391> of God <2316>, that <2443> the Son <5207> of God <2316> might be glorified <1392> (5686) thereby <1223> <846>.