Joan 11v7 Llavors, després d’això, diu als deixebles: Tornem a Judea. ἔπειτα μετὰ τοῦτο λέγει τοῖς μαθηταῖς, Ἄγωμεν εἰς τὴν Ἰουδαίαν πάλιν.

Data: 
2021-01-07, dijous
Comentari: 

Joan 11v7 Llavors, després d’això, diu als deixebles: Tornem a Judea.ἔπειτα μετὰ τοῦτο λέγει τοῖς μαθηταῖς, Ἄγωμεν εἰς τὴν Ἰουδαίαν πάλιν.Then <1899> after <3326> that <5124> saith he <3004> (5719) to his disciples <3101>, Let us go <71> (5725) into <1519> Judaea <2449> again <3825>.