Joan 11v13 Però Jesús havia parlat de la seva mort, però ells es van pensar que parlava del dormir del son. εἰρήκει δὲ ὁ Ἰησοῦς περὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ· ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι περὶ τῆς κοιμήσεως τοῦ ὕπνου λέγει.

Data: 
2021-01-13, dimecres
Comentari: 

Joan 11v13 Però Jesús havia parlat de la seva mort, però ells es van pensar que parlava del dormir del son.εἰρήκει δὲ ὁ Ἰησοῦς περὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ· ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι περὶ τῆς κοιμήσεως τοῦ ὕπνου λέγει.Howbeit <1161> Jesus <2424> spake <2046> (5715) of <4012> his <846> death <2288>: but <1161> they <1565> thought <1380> (5656) that <3754> he had spoken <3004> (5719) of <4012> taking of rest <2838> in sleep <5258>.