Joan 11v17 Llavors quan Jesús hi arribà, va trobar que ja feia quatre dies que era en el sepulcre.  Ἐλθὼν οὖν ὁ Ἰησοῦς εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἡμέρας ἤδη ἔχοντα ἐν τῷ μνημείῳ.

Data: 
2021-01-17, diumenge
Comentari: 

Joan 11v17 Llavors quan Jesús hi arribà, va trobar que ja feia quatre dies que era en el sepulcre. Ἐλθὼν οὖν ὁ Ἰησοῦς εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἡμέρας ἤδη ἔχοντα ἐν τῷ μνημείῳ.Then <3767> when Jesus <2424> came <2064> (5631), he found <2147> (5627) that he <846> had <2192> (5723) lain in <1722> the grave <3419> four <5064> days <2250> already <2235>.