Joan 11v20 Llavors quan Marta va sentir que Jesús arribava, anà a trobar-lo; i Maria s’estigué asseguda a casa. ἡ οὖν Μάρθα, ὡς ἤκουσεν ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἔρχεται, ὑπήντησεν αὐτῷ· Μαρία δὲ ἐν τῷ οἴκῳ ἐκαθέζετο.

Data: 
2021-01-20, dimecres
Comentari: 

Joan 11v20 Llavors quan Marta va sentir que Jesús arribava, anà a trobar-lo; i Maria s’estigué asseguda a casa.ἡ οὖν Μάρθα, ὡς ἤκουσεν ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἔρχεται, ὑπήντησεν αὐτῷ· Μαρία δὲ ἐν τῷ οἴκῳ ἐκαθέζετο.Then <3767> Martha <3136>, as soon as <5613> she heard <191> (5656) that <3754> Jesus <2424> was coming <2064> (5736), went and met <5221> (5656) him <846>: but <1161> Mary <3137> sat <2516> (5711) still in <1722> the house <3624>.