Joan 11v21 Llavors Marta digué a Jesús: Senyor, si haguessis estat aquí, el meu germà no hauria mort. εἶπεν οὖν ἡ Μάρθα πρὸς τὸν Ἰησοῦν, Κύριε, εἰ ἦς ὧδε, ὁ ἀδελφός μου οὐκ ἂν ἐτεθνήκει.

Data: 
2021-01-21, dijous
Comentari: 

Joan 11v21 Llavors Marta digué a Jesús: Senyor, si haguessis estat aquí, el meu germà no hauria mort.εἶπεν οὖν ἡ Μάρθα πρὸς τὸν Ἰησοῦν, Κύριε, εἰ ἦς ὧδε, ὁ ἀδελφός μου οὐκ ἂν ἐτεθνήκει.Then <3767> said <2036> (5627) Martha <3136> unto <4314> Jesus <2424>, Lord <2962>, if <1487> thou hadst been <2258> (5713) here <5602>, my <3450> brother <80> <302> had <2348> <0> not <3756> died <2348> (5715).