Joan 11v22 Però fins i tot ara sé que tot el que demanis a Déu, Déu t’ho donarà. ἀλλὰ καὶ νῦν οἶδα ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσῃ τὸν Θεόν, δώσει σοι ὁ Θεός.

Data: 
2021-01-22, divendres
Comentari: 

Joan 11v22 Però fins i tot ara sé que tot el que demanis a Déu, Déu t’ho donarà.ἀλλὰ καὶ νῦν οἶδα ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσῃ τὸν Θεόν, δώσει σοι ὁ Θεός.But <235> I know <1492> (5758), that even <2532> now <3568>, whatsoever <3754> <3745> <302> thou wilt ask <154> (5672) of God <2316>, God <2316> will give <1325> (5692) it thee <4671>.