Joan 11v24 Li diu Marta: Sé que ressuscitarà en la resurrecció, en el darrer dia. λέγει αὐτῷ Μάρθα, Οἶδα ὅτι ἀναστήσεται ἐν τῇ ἀναστάσει ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.

Data: 
2021-01-24, diumenge
Comentari: 

 Joan 11v24 Li diu Marta: Sé que ressuscitarà en la resurrecció, en el darrer dia.λέγει αὐτῷ Μάρθα, Οἶδα ὅτι ἀναστήσεται ἐν τῇ ἀναστάσει ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. Martha <3136> saith <3004> (5719) unto him <846>, I know <1492> (5758) that <3754> he shall rise again <450> (5698) in <1722> the resurrection <386> at <1722> the last <2078> day <2250>.