Joan 11v28 I després de dir això, se n’anà i va cridar la seva germana Maria, i li digué en secret: El Mestre és aquí i et crida. καὶ ταῦτα εἰποῦσα ἀπῆλθε, καὶ ἐφώνησε Μαρίαν τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς λάθρα, εἰποῦσα, Ὁ διδάσκαλος πάρεστι καὶ φωνεῖ σε.

Data: 
2021-01-28, dijous
Comentari: 

Joan 11v28 I després de dir això, se n’anà i va cridar la seva germana Maria, i li digué en secret: El Mestre és aquí i et crida.καὶ ταῦτα εἰποῦσα ἀπῆλθε, καὶ ἐφώνησε Μαρίαν τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς λάθρα, εἰποῦσα, Ὁ διδάσκαλος πάρεστι καὶ φωνεῖ σε.And <2532> when she had <2036> <0> so <5023> said <2036> (5631), she went her way <565> (5627), and <2532> called <5455> (5656) Mary <3137> her <846> sister <79> secretly <2977>, saying <2036> (5631), The Master <1320> is come <3918> (5748), and <2532> calleth for <5455> (5719) thee <4571>.