Joan 11v31 Els jueus, doncs, que eren amb ella a la casa i la consolaven, en veure Maria que s’alçava de pressa i sortia, la van seguir, i deien: Se’n va al sepulcre per plorar allà. οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες μετ᾽ αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι αὐτή

Data: 
2021-02-01, dilluns
Comentari: 

Joan 11v31 Els jueus, doncs, que eren amb ella a la casa i la consolaven, en veure Maria que s’alçava de pressa i sortia, la van seguir, i deien: Se’n va al sepulcre per plorar allà.οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες μετ᾽ αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι αὐτήν, ἰδόντες τὴν Μαρίαν ὅτι ταχέως ἀνέστη καὶ ἐξῆλθεν, ἠκολούθησαν αὐτῇ, λέγοντες ὅτι ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον, ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ.The Jews <2453> then <3767> which <3588> were <5607> (5752) with <3326> her <846> in <1722> the house <3614>, and <2532> comforted <3888> (5740) her <846>, when they saw <1492> (5631) Mary <3137>, that <3754> she rose up <450> (5627) hastily <5030> and <2532> went out <1831> (5627), followed <190> (5656) her <846>, saying <3004> (5723), <3754> She goeth <5217> (5719) unto <1519> the grave <3419> to <2443> weep <2799> (5661) there <1563>.Els jueus que eren amb Maria a casa per consolar-la, quan veieren que s'aixecava corrents i sortia, la seguiren, pensant-se que anava al sepulcre a plorar.