Joan 11v43 I havent dit aquestes paraules, cridà amb veu forta: Llàtzer, vine a fora! καὶ ταῦτα εἰπών, φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύγασε, Λάζαρε, δεῦρο ἔξω.

Data: 
2021-02-13, dissabte
Comentari: 

Joan 11v43 I havent dit aquestes paraules, cridà amb veu forta: Llàtzer, vine a fora!καὶ ταῦτα εἰπών, φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύγασε, Λάζαρε, δεῦρο ἔξω. And <2532> when he thus <5023> had spoken <2036> (5631), he cried <2905> (5656) with a loud <3173> voice <5456>, Lazarus <2976>, come <1204> (5773) forth <1854>.