Joan 11v44 I el mort va sortir, lligat de peus i mans amb benes, i la cara embolcallada amb un sudari. Jesús els diu: Deslligueu-lo i deixeu-lo anar.  καὶ ἐξῆλθεν ὁ τεθνηκώς, δεδεμένος τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας κειρίαις, καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ σουδαρίῳ περιεδέ

Data: 
2021-02-14, diumenge
Comentari: 

Joan 11v44 I el mort va sortir, lligat de peus i mans amb benes, i la cara embolcallada amb un sudari. Jesús els diu: Deslligueu-lo i deixeu-lo anar. καὶ ἐξῆλθεν ὁ τεθνηκώς, δεδεμένος τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας κειρίαις, καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ σουδαρίῳ περιεδέδετο. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Λύσατε αὐτόν, καὶ ἄφετε ὑπάγειν. And <2532> he that was dead <2348> (5761) came forth <1831> (5627), bound <1210> (5772) hand <5495> and <2532> foot <4228> with graveclothes <2750>: and <2532> his <846> face <3799> was bound about <4019> (5718) with a napkin <4676>. Jesus <2424> saith <3004> (5719) unto them <846>, Loose <3089> (5657) him <846>, and <2532> let him <863> (5628) go <5217> (5721).