Joan 11v46 Però alguns d’ells se n’anaren als fariseus i els van contar el que Jesús havia fet. τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθον πρὸς τοὺς Φαρισαίους, καὶ εἶπον αὐτοῖς ἃ ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς.

Data: 
2021-02-16, dimarts
Comentari: 

Joan 11v46 Però alguns d’ells se n’anaren als fariseus i els van contar el que Jesús havia fet.τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθον πρὸς τοὺς Φαρισαίους, καὶ εἶπον αὐτοῖς ἃ ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς.But <1161> some <5100> of <1537> them <846> went their ways <565> (5627) to <4314> the Pharisees <5330>, and <2532> told <2036> (5627) them <846> what things <3739> Jesus <2424> had done <4160> (5656).