Joan 11v47 Llavors els principals sacerdots i els fariseus van reunir el consell, i deien: Què fem? Perquè aquest home fa molts senyals. Συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον, καὶ ἔλεγον, Τί ποιοῦμεν; ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος πολλὰ σημεῖα ποι

Data: 
2021-02-17, dimecres
Comentari: 

Joan 11v47 Llavors els principals sacerdots i els fariseus van reunir el consell, i deien: Què fem? Perquè aquest home fa molts senyals.Συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον, καὶ ἔλεγον, Τί ποιοῦμεν; ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος πολλὰ σημεῖα ποιεῖ.Then <3767> gathered <4863> (5627) the chief priests <749> and <2532> the Pharisees <5330> a council <4892>, and <2532> said <3004> (5707), What <5101> do we <4160> (5719)? for <3754> this <3778> man <444> doeth <4160> (5719) many <4183> miracles <4592>.