Joan 11v48 Si el deixem fer, tots creuran en ell, i vindran els romans i ens suprimiran el lloc i la nació.  ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτω, πάντες πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν· καὶ ἐλεύσονται οἱ Ῥωμαῖοι καὶ ἀροῦσιν ἡμῶν καὶ τὸν τόπον καὶ τὸ ἔθνος.

Data: 
2021-02-18, dijous
Comentari: 

Joan 11v48 Si el deixem fer, tots creuran en ell, i vindran els romans i ens suprimiran el lloc i la nació. ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτω, πάντες πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν· καὶ ἐλεύσονται οἱ Ῥωμαῖοι καὶ ἀροῦσιν ἡμῶν καὶ τὸν τόπον καὶ τὸ ἔθνος. If <1437> we let <863> <0> him <846> thus <3779> alone <863> (5632), all <3956> men will believe <4100> (5692) on <1519> him <846>: and <2532> the Romans <4514> shall come <2064> (5695) and <2532> take away <142> (5692) both <2532> our <2257> place <5117> and <2532> nation <1484>.