Joan 11v51 Això, però, no ho digué per pròpia iniciativa, sinó que, essent el gran sacerdot d’aquell any, profetitzà que Jesús havia de morir per la nació, τοῦτο δὲ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν, ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, προεφήτευσεν ὅτι ἔμελλεν ὁ

Data: 
2021-02-21, diumenge
Comentari: 

 Joan 11v51 Això, però, no ho digué per pròpia iniciativa, sinó que, essent el gran sacerdot d’aquell any, profetitzà que Jesús havia de morir per la nació,τοῦτο δὲ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν, ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, προεφήτευσεν ὅτι ἔμελλεν ὁ Ἰησοῦς ἀποθνήσκειν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους, And <1161> this <5124> spake he <2036> (5627) not <3756> of <575> himself <1438>: but <235> being <5607> (5752) high priest <749> that <1565> year <1763>, he prophesied <4395> (5656) that <3754> Jesus <2424> should <3195> (5707) die <599> (5721) for that <5228> nation <1484>;