Joan 11v53 Per tant, d’ençà d’aquell dia, acordaren de matar-lo. ἀπ᾽ ἐκείνης οὖν τῆς ἡμέρας συνεβουλεύσαντο ἵνα ἀποκτείνωσιν αὐτόν.

Data: 
2021-02-23, dimarts
Comentari: 

Joan 11v53 Per tant, d’ençà d’aquell dia, acordaren de matar-lo.ἀπ᾽ ἐκείνης οὖν τῆς ἡμέρας συνεβουλεύσαντο ἵνα ἀποκτείνωσιν αὐτόν.Then <3767> from <575> that <1565> day <2250> forth they took counsel together <4823> (5668) for to <2443> put <615> <0> him <846> to death <615> (5725).