Joan 11v54 Jesús, doncs, ja no caminava obertament entre els jueus, sinó que va marxar d’allí cap a la regió de vora del desert, a una ciutat anomenada Efraïm, i s’hi estigué amb els seus deixebles.  Ἰησοῦς οὖν οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει ἐν τοῖς Ἰουδαίοι

Data: 
2021-02-24, dimecres
Comentari: 

Joan 11v54 Jesús, doncs, ja no caminava obertament entre els jueus, sinó que va marxar d’allí cap a la regió de vora del desert, a una ciutat anomenada Efraïm, i s’hi estigué amb els seus deixebles. Ἰησοῦς οὖν οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει ἐν τοῖς Ἰουδαίοις, ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρήμου, εἰς Ἐφραῒμ λεγομένην πόλιν, κἀκεῖ διέτριβε μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ.Jesus <2424> therefore <3767> walked <4043> (5707) no more <3765> openly <3954> among <1722> the Jews <2453>; but <235> went <565> (5627) thence <1564> unto <1519> a country <5561> near <1451> to the wilderness <2048>, into <1519> a city <4172> called <3004> (5746) Ephraim <2187>, and there <2546> continued <1304> (5707) with <3326> his <846> disciples <3101>.