Lluc 16v1 I deia també als seus deixebles: Hi havia un home ric que tenia un administrador, i aquest fou acusat davant seu que malversava les seves possessions. Ἔλεγε δὲ καὶ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, Ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος, ὃς εἶχεν οἰκονόμον· καὶ οὗτος

Data: 
2021-06-01, dimarts
Comentari: 

Lluc 16v1 I deia també als seus deixebles: Hi havia un home ric que tenia un administrador, i aquest fou acusat davant seu que malversava les seves possessions.Ἔλεγε δὲ καὶ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, Ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος, ὃς εἶχεν οἰκονόμον· καὶ οὗτος διεβλήθη αὐτῷ ὡς διασκορπίζων τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ.En <1161> Hij zeide <3004> (5707) ook <2532> tot <4314> Zijn <846> discipelen <3101>: Er was <2258> (5713) een zeker <5100> rijk <4145> mens <444>, welke <3739> een rentmeester <3623> had <2192> (5707); en <2532> deze <3778> werd bij hem <846> verklaagd <1225> (5681), als <5613> die zijn <846> goederen <5224> (5723) doorbracht <1287> (5723).And <1161> he said <3004> (5707) also <2532> unto <4314> his <846> disciples <3101>, There was <2258> (5713) a certain <5100> rich <4145> man <444>, which <3739> had <2192> (5707) a steward <3623>; and <2532> the same <3778> was accused <1225> (5681) unto him <846> that <5613> he had wasted <1287> (5723) his <846> goods <5224> (5723).