Lluc 16v3 I l’administrador es digué dintre seu: Què faré, ja que el meu amo em treu l’administració? Cavar, no puc; captar, em fa vergonya. εἶπε δὲ ἐν ἑαυτῷ ὁ οἰκονόμος, Τί ποιήσω, ὅτι ὁ κύριός μου ἀφαιρεῖται τὴν οἰκονομίαν ἀπ᾽ ἐμοῦ; σκάπτειν οὐκ ἰσχύω,

Data: 
2021-06-03, dijous
Comentari: 

Lluc 16v3 I l’administrador es digué dintre seu: Què faré, ja que el meu amo em treu l’administració? Cavar, no puc; captar, em fa vergonya.εἶπε δὲ ἐν ἑαυτῷ ὁ οἰκονόμος, Τί ποιήσω, ὅτι ὁ κύριός μου ἀφαιρεῖται τὴν οἰκονομίαν ἀπ᾽ ἐμοῦ; σκάπτειν οὐκ ἰσχύω, ἐπαιτεῖν αἰσχύνομαι. En <1161> de rentmeester <3623> zeide <2036> (5627) bij <1722> zichzelven <1438>: Wat <5101> zal ik doen <4160> (5661), dewijl <3754> mijn <3450> heer <2962> dit rentmeesterschap <3622> van <575> mij <1700> neemt <851> (5731)? Graven <4626> (5721) kan ik <2480> (5719) niet <3756>; te bedelen <1871> schaam ik mij <153> (5727).Then <1161> the steward <3623> said <2036> (5627) within <1722> himself <1438>, What <5101> shall I do <4160> (5661)? for <3754> my <3450> lord <2962> taketh away <851> (5731) from <575> me <1700> the stewardship <3622>: I cannot <3756> <2480> (5719) dig <4626> (5721); to beg <1871> (5721) I am ashamed <153> (5727).L'administrador va pensar: "Què faré, ara que el meu amo em treu de la feina? Cavar, no m'hi veig amb forces; captar, em fa vergonya.