Lluc 16v5 I va cridar un per un els deutors del seu amo i digué al primer: Quant deus al meu amo? καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα ἕκαστον τῶν χρεωφειλετῶν τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ, ἔλεγε τῷ πρώτῳ, Πόσον ὀφείλεις τῷ κυρίῳ μου;

Data: 
2021-06-05, dissabte
Comentari: 

Lluc 16v5 I va cridar un per un els deutors del seu amo i digué al primer: Quant deus al meu amo?καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα ἕκαστον τῶν χρεωφειλετῶν τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ, ἔλεγε τῷ πρώτῳ, Πόσον ὀφείλεις τῷ κυρίῳ μου;En <2532> hij riep tot zich <4341> (5666) een <1520> iegelijk <1538> van de schuldenaars <5533> zijns <1438> heeren <2962>, en zeide <3004> (5707) tot den eersten <4413>: Hoeveel <4214> zijt gij <3784> <0> mijn <3450> heer <2962> schuldig <3784> (5719)?So <2532> he called <4341> (5666) every <1538> one <1520> of his <1438> lord's <2962> debtors <5533> unto him, and said <3004> (5707) unto the first <4413>, How much <4214> owest thou <3784> (5719) unto my <3450> lord <2962>?