Lluc 16v14 I els fariseus, que eren amants del diner, també estaven escoltant totes aquestes coses, i es burlaven d’ell. Ἤκουον δὲ ταῦτα πάντα καὶ οἱ Φαρισαῖοι φιλάργυροι ὑπάρχοντες, καὶ ἐξεμυκτήριζον αὐτόν.

Data: 
2021-06-14, dilluns
Comentari: 

Lluc 16v14 I els fariseus, que eren amants del diner, també estaven escoltant totes aquestes coses, i es burlaven d’ell.Ἤκουον δὲ ταῦτα πάντα καὶ οἱ Φαρισαῖοι φιλάργυροι ὑπάρχοντες, καὶ ἐξεμυκτήριζον αὐτόν.En <1161> al <3956> deze dingen <5023> hoorden <191> (5707) ook <2532> de Farizeen <5330>, die geldgierig <5366> waren <5225> (5723), en <2532> zij beschimpten <1592> (5707) Hem <846>.And <1161> the Pharisees <5330> also <2532>, who were <5225> (5723) covetous <5366>, heard <191> (5707) all <3956> these things <5023>: and <2532> they derided <1592> (5707) him <846>.