Lluc 16v21 i desitjava de saciar-se amb les engrunes que queien de la taula del ric; i fins els gossos venien a llepar les seves úlceres. καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου· ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἀπέ

Data: 
2021-06-21, dilluns
Comentari: 

Lluc 16v21 i desitjava de saciar-se amb les engrunes que queien de la taula del ric; i fins els gossos venien a llepar les seves úlceres.καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου· ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἀπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ.En <2532> begeerde <1937> (5723) verzadigd te worden <5526> (5683) van <575> de kruimkens <5589>, die <3588> van <575> de tafel <5132> des rijken <4145> vielen <4098> (5723); maar <235> ook <2532> de honden <2965> kwamen <2064> (5740) en lekten <621> (5707) zijn <846> zweren <1668>.And <2532> desiring <1937> (5723) to be fed <5526> (5683) with <575> the crumbs <5589> which <3588> fell <4098> (5723) from <575> the rich man's <4145> table <5132>: moreover <235> <2532> the dogs <2965> came <2064> (5740) and licked <621> (5707) his <846> sores <1668>.