Lluc 16v23 I a l’infern, enmig de turments, va alçar els seus ulls i des de lluny veié Abraham i Llàtzer en el seu si.  v23  καὶ ἐν τῷ ᾅδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν βασάνοις, ὁρᾷ τὸν Ἀβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν, καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ.

Data: 
2021-06-23, dimecres
Comentari: 

Lluc 16v23 I a l’infern, enmig de turments, va alçar els seus ulls i des de lluny veié Abraham i Llàtzer en el seu si. v23  καὶ ἐν τῷ ᾅδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν βασάνοις, ὁρᾷ τὸν Ἀβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν, καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ.En <2532> als hij in <1722> de hel <86> zijn <846> ogen <3788> ophief <1869> (5660), zijnde <5225> (5723) in <1722> de pijn <931>, zag hij <3708> (5719) Abraham <11> van <575> verre <3113>, en <2532> Lazarus <2976> in <1722> zijn <846> schoot <2859>.v23 And <2532> in <1722> hell <86> he lift up <1869> (5660) his <846> eyes <3788>, being <5225> (5723) in <1722> torments <931>, and seeth <3708> (5719) Abraham <11> afar <3113> off <575>, and <2532> Lazarus <2976> in <1722> his <846> bosom <2859>.