Lluc 16v30 I ell digué: No, pare Abraham, però si un d’entre els morts anés a ells, es penedirien. ὁ δὲ εἶπεν, Οὐχί, πάτερ Ἀβραάμ· ἀλλ᾽ ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτούς, μετανοήσουσιν. En <1161> hij zeide <2036> (5627): Neen <3780>, vader <3962> A

Data: 
2021-06-30, dimecres
Comentari: 

Lluc 16v30 I ell digué: No, pare Abraham, però si un d’entre els morts anés a ells, es penedirien.ὁ δὲ εἶπεν, Οὐχί, πάτερ Ἀβραάμ· ἀλλ᾽ ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτούς, μετανοήσουσιν.En <1161> hij zeide <2036> (5627): Neen <3780>, vader <3962> Abraham <11>, maar <235> zo <1437> iemand <5100> van <575> de doden <3498> tot <4314> hen <846> heenging <4198> (5680), zij zouden zich bekeren <3340> (5692).And <1161> he said <2036> (5627), Nay <3780>, father <3962> Abraham <11>: but <235> if <1437> one <5100> went <4198> (5680) unto <4314> them <846> from <575> the dead <3498>, they will repent <3340> (5692).