Mateu 8v3 I Jesús va estendre la mà, el va tocar i va dir: Ho vull, sigues netejat. I a l’instant fou netejada la seva lepra. καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα, ἥψατο αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς, λέγων, Θέλω, καθαρίσθητι. καὶ εὐθέως ἐκαθαρίσθη αὐτοῦ ἡ λέπρα. En <2532> Jezus <2

Data: 
2021-08-03, dimarts
Comentari: 

Mateu 8v3 I Jesús va estendre la mà, el va tocar i va dir: Ho vull, sigues netejat. I a l’instant fou netejada la seva lepra.καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα, ἥψατο αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς, λέγων, Θέλω, καθαρίσθητι. καὶ εὐθέως ἐκαθαρίσθη αὐτοῦ ἡ λέπρα.En <2532> Jezus <2424>, de hand <5495> uitstrekkende <1614> (5660), heeft hem <846> aangeraakt <680> (5662), zeggende <3004> (5723): Ik wil <2309> (5719), word gereinigd <2511> (5682)! En <2532> terstond <2112> werd hij van zijn <846> melaatsheid <3014> gereinigd <2511> (5681).And <2532> Jesus <2424> put forth <1614> (5660) his hand <5495>, and touched <680> (5662) him <846>, saying <3004> (5723), I will <2309> (5719); be thou clean <2511> (5682). And <2532> immediately <2112> his <846> leprosy <3014> was cleansed <2511> (5681).BCI  Mateu 8v3 Jesús va estendre la mà i el tocà dient: «Ho vull, queda pur.» A l'instant quedà pur de la lepra.CCC  Mateu 8v3 I Jesús va estendre la mà, el va tocar i va dir: Ho vull, sigues netejat. I a l’instant fou netejada la seva lepra.