Mateu 8v4 I Jesús li diu: Mira, no ho diguis a ningú. Però vés, presenta’t al sacerdot i ofereix l’ofrena que va ordenar Moisès, com a testimoni per a ells. καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ὅρα μηδενὶ εἴπῃς· ἀλλ᾽ ὕπαγε, σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε τὸ

Data: 
2021-08-04, dimecres
Comentari: 

Mateu 8v4 I Jesús li diu: Mira, no ho diguis a ningú. Però vés, presenta’t al sacerdot i ofereix l’ofrena que va ordenar Moisès, com a testimoni per a ells.καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ὅρα μηδενὶ εἴπῃς· ἀλλ᾽ ὕπαγε, σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε τὸ δῶρον ὃ προσέταξε Μωσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.En <2532> Jezus <2424> zeide <3004> (5719) tot hem <846>: Zie <3708> (5720), dat gij dit niemand <3367> zegt <2036> (5632); maar <235> ga heen <5217> (5720), toon <1166> (5657) uzelven <4572> den priester <2409>, en <2532> offer <4374> (5628) de gave <1435>, die Mozes <3475> geboden heeft <4367> (5656), hun <846> tot <1519> een getuigenis <3142>.And <2532> Jesus <2424> saith <3004> (5719) unto him <846>, See <3708> (5720) thou tell <2036> (5632) no man <3367>; but <235> go thy way <5217> (5720), shew <1166> (5657) thyself <4572> to the priest <2409>, and <2532> offer <4374> (5628) the gift <1435> that <3739> Moses <3475> commanded <4367> (5656), for <1519> a testimony <3142> unto them <846>.BCI  Mateu 8v4 Jesús li digué: «Vigila de no dir-ho a ningú.1 Vés només a fer-te examinar pel sacerdot2 i presenta l'ofrena que va ordenar Moisès:3 això els servirà de prova.»4CCC  Mateu 8v4 I Jesús li diu: Mira, no ho diguis a ningú. Però vés, presenta’t al sacerdot i ofereix l’ofrena que va ordenar Moisès, com a testimoni per a ells.