Mateu 8v14 I Jesús va entrar a la casa de Pere, i va veure la seva sogra que era al llit amb febre. Καὶ ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν Πέτρου, εἶδε τὴν πενθερὰν αὐτοῦ βεβλημένην καὶ πυρέσσουσαν, En <2532> Jezus <2424> gekomen zijnde <2064> (5631) in <151

Data: 
2021-08-14, dissabte
Comentari: 

Mateu 8v14 I Jesús va entrar a la casa de Pere, i va veure la seva sogra que era al llit amb febre.Καὶ ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν Πέτρου, εἶδε τὴν πενθερὰν αὐτοῦ βεβλημένην καὶ πυρέσσουσαν,En <2532> Jezus <2424> gekomen zijnde <2064> (5631) in <1519> het huis <3614> van Petrus <4074>, zag <1492> (5627) zijn <846> vrouws moeder <3994> te bed liggen <906> (5772), <2532> hebbende de koorts <4445> (5723).And <2532> when Jesus <2424> was come <2064> (5631) into <1519> Peter's <4074> house <3614>, he saw <1492> (5627) his <846> wife's mother <3994> laid <906> (5772), and <2532> sick of a fever <4445> (5723).BCI  Mateu 8v14 Jesús1 va arribar a casa de Pere2 i trobà que la sogra d'aquest era al llit amb febre.CCC  Mateu 8v14 I Jesús va entrar a la casa de Pere, i va veure la seva sogra que era al llit amb febre.