Mateu 8v27 I la gent restà admirada, i deia: ¿Quina mena d’home és aquest, a qui fins els vents i la mar l’obeeixen? οἱ δὲ ἄνθρωποι ἐθαύμασαν, λέγοντες, Ποταπός ἐστιν οὗτος, ὅτι καὶ οἱ ἄνεμοι καὶ ἡ θάλασσα ὑπακούουσιν αὐτῷ; En <1161> de mensen <444> ver

Data: 
2021-08-27, divendres
Comentari: 

Mateu 8v27 I la gent restà admirada, i deia: ¿Quina mena d’home és aquest, a qui fins els vents i la mar l’obeeixen?οἱ δὲ ἄνθρωποι ἐθαύμασαν, λέγοντες, Ποταπός ἐστιν οὗτος, ὅτι καὶ οἱ ἄνεμοι καὶ ἡ θάλασσα ὑπακούουσιν αὐτῷ;En <1161> de mensen <444> verwonderden zich <2296> (5656), zeggende <3004> (5723): Hoedanig een <4217> is <2076> (5748) Deze <3778>, dat <3754> ook <2532> de winden <417> en <2532> de zee <2281> Hem <846> gehoorzaam zijn <5219> (5719)!But <1161> the men <444> marvelled <2296> (5656), saying <3004> (5723), What manner of man <4217> is <2076> (5748) this <3778>, that <3754> even <2532> the winds <417> and <2532> the sea <2281> obey <5219> (5719) him <846>!BCI  Mateu 8v27 Aquells homes, admirats, deien: «Qui és aquest, que fins els vents i l'aigua l'obeeixen?»CCC  Mateu 8v27 I la gent restà admirada, i deia: ¿Quina mena d’home és aquest, a qui fins els vents i la mar l’obeeixen?