Lluc 12v10 I tot aquell que dirà una paraula contra el Fill de l’home, li serà perdonat, però qui blasfemi contra l’Esperit Sant, no li serà perdonat. καὶ πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ· τῷ δὲ εἰς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα βλασφημήσαν

Data: 
2021-12-10, divendres
Comentari: 

Lluc 12v10 I tot aquell que dirà una paraula contra el Fill de l’home, li serà perdonat, però qui blasfemi contra l’Esperit Sant, no li serà perdonat.καὶ πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ· τῷ δὲ εἰς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα βλασφημήσαντι οὐκ ἀφεθήσεται.En <2532> een iegelijk <3956>, die <3739> enig woord <3056> spreken zal <2046> (5692) tegen <1519> den Zoon <5207> des mensen <444>, het zal hem <846> vergeven worden <863> (5701); maar <1161> wie tegen <1519> den Heiligen <40> Geest <4151> gelasterd zal hebben <987> (5660), dien zal het niet <3756> vergeven worden <863> (5701).And whosoeuer shall speake a woorde against the Sonne of man, it shall be forgiuen him: but vnto him, that shall blaspheme ye holy Ghost, it shall not be forgiuen.And <2532> whosoever <3956> <3739> shall speak <2046> (5692) a word <3056> against <1519> the Son <5207> of man <444>, it shall be forgiven <863> (5701) him <846>: but <1161> unto him that blasphemeth <987> (5660) against <1519> the Holy <40> Ghost <4151> it shall <863> <0> not <3756> be forgiven <863> (5701).BCI  Lluc 12v10 Tot aquell qui parlarà contra el Fill de l'home serà perdonat, però el qui haurà blasfemat contra l'Esperit Sant no serà perdonat.1CCC  Lluc 12v10 I tot aquell que dirà una paraula contra el Fill de l’home, li serà perdonat, però qui blasfemi contra l’Esperit Sant, no li serà perdonat.