Lluc 12v13 I un de la multitud li digué: Mestre, digues a mon germà que parteixi l’herència amb mi. Εἶπε δέ τις αὐτῷ ἐκ τοῦ ὄχλου, Διδάσκαλε, εἰπὲ τῷ ἀδελφῷ μου μερίσασθαι μετ᾽ ἐμοῦ τὴν κληρονομίαν.  En <1161> een <5100> uit <1537> de schare <3793> zeid

Data: 
2021-12-13, dilluns
Comentari: 

Lluc 12v13 I un de la multitud li digué: Mestre, digues a mon germà que parteixi l’herència amb mi.Εἶπε δέ τις αὐτῷ ἐκ τοῦ ὄχλου, Διδάσκαλε, εἰπὲ τῷ ἀδελφῷ μου μερίσασθαι μετ᾽ ἐμοῦ τὴν κληρονομίαν. En <1161> een <5100> uit <1537> de schare <3793> zeide <2036> (5627) tot Hem <846>: Meester <1320>, zeg <2036> (5628) mijn <3450> broeder <80>, dat hij met <3326> mij <1700> de erfenis <2817> dele <3307> (5670).And one of the companie said vnto him, Master, bidde my brother deuide the inheritance with me.And <1161> one <5100> of <1537> the company <3793> said <2036> (5627) unto him <846>, Master <1320>, speak <2036> (5628) to my <3450> brother <80>, that he divide <3307> (5670) the inheritance <2817> with <3326> me <1700>.BCI  Lluc 12v13 Un d'entre la gent digué a Jesús: «Mestre, ordena al meu germà que es parteixi amb mi l'herència.»1CCC  Lluc 12v13 I un de la multitud li digué: Mestre, digues a mon germà que parteixi l’herència amb mi.