Lluc 12v30 Perquè els gentils del món s’afanyen per totes aquestes coses, però el vostre Pare sap que teniu necessitat d’aquestes coses. ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἐπιζητεῖ· ὑμῶν δὲ ὁ πατὴρ οἶδεν ὅτι χρῄζετε τούτων. Want <1063> al <3956> deze di

Data: 
2021-12-30, dijous
Comentari: 

Lluc 12v30 Perquè els gentils del món s’afanyen per totes aquestes coses, però el vostre Pare sap que teniu necessitat d’aquestes coses.ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἐπιζητεῖ· ὑμῶν δὲ ὁ πατὴρ οἶδεν ὅτι χρῄζετε τούτων.Want <1063> al <3956> deze dingen <5023> zoeken <1934> (5719) de volken <1484> der wereld <2889>; maar <1161> uw <5216> Vader <3962> weet <1492> (5758), dat <3754> gij deze dingen <5130> behoeft <5535> (5719).For all such things the people of the world seeke for: and your Father knoweth that ye haue neede of these things.For <1063> all <3956> these things <5023> do <1934> <0> the nations <1484> of the world <2889> seek after <1934> (5719): and <1161> your <5216> Father <3962> knoweth <1492> (5758) that <3754> ye have need <5535> (5719) of these things <5130>.BCI  Lluc 12v30 Això, tots els pagans ho busquen amb neguit, però el vostre Pare ja sap prou que en teniu necessitat.1CCC  Lluc 12v30 Perquè els gentils del món s’afanyen per totes aquestes coses, però el vostre Pare sap que teniu necessitat d’aquestes coses.