Marc 4v6 Però quan va eixir el sol, es va cremar; i com que no tenia arrel, es va assecar. ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος ἐκαυματίσθη, καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη. Maar <1161> als de zon <2246> opgegaan was <393> (5660), zo is het verbrand geworden <2739>

Data: 
2022-04-06, dimecres
Comentari: 

Marc 4v6 Però quan va eixir el sol, es va cremar; i com que no tenia arrel, es va assecar.ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος ἐκαυματίσθη, καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη.Maar <1161> als de zon <2246> opgegaan was <393> (5660), zo is het verbrand geworden <2739> (5681), en <2532> omdat <1223> het geen <3361> wortel <4491> had <2192> (5721), zo is het verdord <3583> (5681).But assoone as ye Sunne was vp, it was burnt vp, and because it had not roote, it withered away.But <1161> when <393> <0> the sun <2246> was up <393> (5660), it was scorched <2739> (5681); and <2532> because <1223> it had <2192> (5721) no <3361> root <4491>, it withered away <3583> (5681).BCI  Marc 4v6 però, quan sortí el sol, recremà la planta, i es va assecar, perquè no tenia arrels.CCC  Marc 4v6 Però quan va eixir el sol, es va cremar; i com que no tenia arrel, es va assecar.