Marc 4v10 Quan va estar sol, els qui eren al seu voltant amb els dotze li van preguntar sobre la paràbola. Ὅτε δὲ ἐγένετο καταμόνας, ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ περὶ αὐτὸν σὺν τοῖς δώδεκα τὴν παραβολήν. En <1161> als <3753> Hij nu alleen <2651> was <1096> (5633),

Data: 
2022-04-10, diumenge
Comentari: 

Marc 4v10 Quan va estar sol, els qui eren al seu voltant amb els dotze li van preguntar sobre la paràbola.Ὅτε δὲ ἐγένετο καταμόνας, ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ περὶ αὐτὸν σὺν τοῖς δώδεκα τὴν παραβολήν.En <1161> als <3753> Hij nu alleen <2651> was <1096> (5633), vraagden <2065> (5656) Hem <846> degenen, die omtrent <4012> Hem waren, met <4862> de twaalven <1427>, naar de gelijkenis <3850>.And whe he was alone, they that were about him with the twelue, asked him of ye parable.And <1161> when <3753> he was 1 <1096> (5633) alone <2651>, they that were 2 about <4012> him <846> with <4862> the twelve <1427> asked <2065> (5656) of him <846> the parable <3850>.BCI  Marc 4v10 Quan Jesús1 s'hagué quedat sol, els qui eren al voltant d'ell2 juntament amb els Dotze li preguntaven sobre les paràboles.CCC  Marc 4v10 Quan va estar sol, els qui eren al seu voltant amb els dotze li van preguntar sobre la paràbola.