Marc 4v14 El sembrador sembra la paraula. ὁ σπείρων τὸν λόγον σπείρει. De zaaier <4687> (5723) is, die het Woord <3056> zaait <4687> (5719).

Data: 
2022-04-14, dijous
Comentari: 

Marc 4v14 El sembrador sembra la paraula.ὁ σπείρων τὸν λόγον σπείρει.De zaaier <4687> (5723) is, die het Woord <3056> zaait <4687> (5719).The sower soweth the worde.The sower <4687> (5723) soweth <4687> (5719) the word <3056>.El sembrador sembra la paraula.1CCC  Marc 4v14 El sembrador sembra la paraula.