Marc 4v15 Els de la vora del camí són aquells on és sembrada la paraula, i quan l’escolten, ve Satanàs de seguit i s’emporta la paraula que ha estat sembrada en els seus cors.  οὗτοι δέ εἰσιν οἱ παρὰ τὴν ὁδόν, ὅπου σπείρεται ὁ λόγος, καὶ ὅταν ἀκούσωσιν,

Data: 
2022-04-15, divendres
Comentari: 

Marc 4v15 Els de la vora del camí són aquells on és sembrada la paraula, i quan l’escolten, ve Satanàs de seguit i s’emporta la paraula que ha estat sembrada en els seus cors. οὗτοι δέ εἰσιν οἱ παρὰ τὴν ὁδόν, ὅπου σπείρεται ὁ λόγος, καὶ ὅταν ἀκούσωσιν, εὐθέως ἔρχεται ὁ Σατανᾶς καὶ αἴρει τὸν λόγον τὸν ἐσπαρμένον ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν.En <1161> dezen <3778> zijn <1526> (5748), die bij <3844> den weg <3598> bezaaid worden, waarin <3699> het Woord <3056> gezaaid wordt <4687> (5743); en <2532> als <3752> zij het gehoord hebben <191> (5661), zo komt <2064> (5736) de satan <4567> terstond <2112>, en <2532> neemt <142> <0> het Woord <3056> weg <142> (5719), hetwelk in <1722> hun <846> harten <2588> gezaaid was <4687> (5772).And these are they that receiue the seede by the wayes side, in whome the worde is sowen: but when they haue heard it, Satan commeth immediatly, and taketh away the worde that was sowen in their heartes.And <1161> these <3778> are they <1526> (5748) by <3844> the way side <3598>, where <3699> the word <3056> is sown <4687> (5743); but <2532> when <3752> they have heard <191> (5661), Satan <4567> cometh <2064> (5736) immediately <2112>, and <2532> taketh away <142> (5719) the word <3056> that was sown <4687> (5772) in <1722> their <846> hearts <2588>.BCI  Marc 4v15 Els uns són els d'arran del camí, on és sembrada la paraula; quan l'han escoltada, tot seguit ve Satanàs i s'enduu la paraula sembrada en ells.CCC  Marc 4v15 Els de la vora del camí són aquells on és sembrada la paraula, i quan l’escolten, ve Satanàs de seguit i s’emporta la paraula que ha estat sembrada en els seus cors.