Marc 4v19 i els desficis d’aquest món, i l’engany de la riquesa, i els desitjos de les altres coses entren i ofeguen la paraula, i esdevé infructuosa. καὶ αἱ μέριμναι τοῦ αἰῶνος τούτου, καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου, καὶ αἱ περὶ τὰ λοιπὰ ἐπιθυμίαι εἰσπορευόμεν

Data: 
2022-04-19, dimarts
Comentari: 

Marc 4v19 i els desficis d’aquest món, i l’engany de la riquesa, i els desitjos de les altres coses entren i ofeguen la paraula, i esdevé infructuosa.καὶ αἱ μέριμναι τοῦ αἰῶνος τούτου, καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου, καὶ αἱ περὶ τὰ λοιπὰ ἐπιθυμίαι εἰσπορευόμεναι συμπνίγουσι τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται.En <2532> de zorgvuldigheden <3308> dezer <5127> wereld <165>, en <2532> de verleiding <539> des rijkdoms <4149> en <2532> de begeerlijkheden <1939> omtrent <4012> de andere dingen <3062>, inkomende <1531> (5740), verstikken <4846> (5719) het Woord <3056>, en <2532> het wordt <1096> (5736) onvruchtbaar <175>.But the cares of this world, and the deceitfulnes of riches, and the lustes of other things enter in, and choke the word, and it is vnfruitfull.And <2532> the cares 1 <3308> of this <5127> world <165>, and <2532> the deceitfulness <539> of riches <4149>, and <2532> the lusts <1939> of <4012> other things <3062> entering in <1531> (5740), choke <4846> (5719) the word <3056>, and <2532> it becometh <1096> (5736) unfruitful <175>.BCI  Marc 4v19 però les preocupacions d'aquest món, la seducció de les riqueses i les altres cobejances1 els envaeixen i arriben a ofegar-la; per això no dóna fruit.CCC  Marc 4v19 i els desficis d’aquest món, i l’engany de la riquesa, i els desitjos de les altres coses entren i ofeguen la paraula, i esdevé infructuosa.