Marc 4v21 I els deia: ¿Es porta una llàntia potser per posar-la sota la mesura de gra o sota el llit? ¿No és per posar-la sobre el portallànties? Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Μήτι ὁ λύχνος ἔρχεται ἵνα ὑπὸ τὸν μόδιον τεθῇ ἢ ὑπὸ τὴν κλίνην; οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν ἐ

Data: 
2022-04-21, dijous
Comentari: 

Marc 4v21 I els deia: ¿Es porta una llàntia potser per posar-la sota la mesura de gra o sota el llit? ¿No és per posar-la sobre el portallànties?Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Μήτι ὁ λύχνος ἔρχεται ἵνα ὑπὸ τὸν μόδιον τεθῇ ἢ ὑπὸ τὴν κλίνην; οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν ἐπιτεθῇ;En <2532> Hij zeide <3004> (5707) tot hen <846>: Komt <2064> (5736) ook <3385> de kaars <3088>, opdat <2443> zij onder <5259> de koornmaat <3426> of <2228> onder <5259> het bed <2825> gezet worde <5087> (5686)? Is het niet <3756>, opdat <2443> zij op <1909> den kandelaar <3087> gezet worde <2007> (5686)?Also he saide vnto them, Commeth the candle in, to be put vnder a bushell, or vnder the bed, and not to be put on a candlesticke?And <2532> he said <3004> (5707) unto them <846>, Is <3385> a candle <3088> brought <2064> (5736) to <2443> be put <5087> (5686) under <5259> a bushel <3426>, or <2228> under <5259> a bed <2825>? and not <3756> to <2443> be set <2007> (5686) on <1909> a candlestick <3087>?BCI  Marc 4v21 I els deia:1 «És que algú porta una llàntia per posar-la sota una mesura2 o sota el llit? No és per col·locar-la en el portallànties?3CCC  Marc 4v21 I els deia: ¿Es porta una llàntia potser per posar-la sota la mesura de gra o sota el llit? ¿No és per posar-la sobre el portallànties?