Marc 4v22 Perquè no hi ha res amagat que no hagi de ser descobert, ni res de secret que no s’hagi de manifestar. οὐ γάρ ἐστί τι κρυπτόν, ὃ ἐὰν μὴ φανερωθῇ· οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκρυφον, ἀλλ᾽ ἵνα εἰς φανερὸν ἔλθῃ. Want <1063> er is <2076> (5748) niets <3756> v

Data: 
2022-04-22, divendres
Comentari: 

Marc 4v22 Perquè no hi ha res amagat que no hagi de ser descobert, ni res de secret que no s’hagi de manifestar.οὐ γάρ ἐστί τι κρυπτόν, ὃ ἐὰν μὴ φανερωθῇ· οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκρυφον, ἀλλ᾽ ἵνα εἰς φανερὸν ἔλθῃ.Want <1063> er is <2076> (5748) niets <3756> verborgen <2927> <5100>, dat <3739> niet <3362> geopenbaard zal worden <5319> (5686); en er is <1096> <0> niets <3761> geschied <1096> (5633), om verborgen <614> te zijn, maar <235> opdat <2443> het in het openbaar <1519> <5318> zou komen <2064> (5632).For there is nothing hid, that shall not be opened: neither is there a secret, but that it shall come to light.For <1063> there is <2076> (5748) nothing <3756> hid <2927> <5100>, which <3739> shall <5319> <0> not <3362> be manifested <5319> (5686); neither <3761> was any thing kept <1096> (5633) secret <614>, but <235> that <2443> it should come <2064> (5632) abroad <1519> <5318>.BCI  Marc 4v22 No hi ha res d'amagat que no s'hagi de descobrir, ni res de secret que no s'hagi de conèixer.1CCC  Marc 4v22 Perquè no hi ha res amagat que no hagi de ser descobert, ni res de secret que no s’hagi de manifestar.