Marc 4v23 Si algú té orelles per escoltar, que escolti. εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. Zo iemand <1536> oren <3775> heeft <2192> (5719) om te horen <191> (5721), die hore <191> (5720).

Data: 
2022-04-23, dissabte
Comentari: 

Marc 4v23 Si algú té orelles per escoltar, que escolti.εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.Zo iemand <1536> oren <3775> heeft <2192> (5719) om te horen <191> (5721), die hore <191> (5720).If any man haue eares to heare, let him heare.If any man <1536> have <2192> (5719) ears <3775> to hear <191> (5721), let him hear <191> (5720).BCI  Marc 4v23 Si algú té orelles per a escoltar, que escolti.»1Si algú té orelles per escoltar, que escolti.