Fets 7v30 I quan s’havien complert quaranta anys, se li aparegué al desert de la muntanya del Sinaí l’Àngel del Senyor, en la flama de foc d’un esbarzer. καὶ πληρωθέντων ἐτῶν τεσσαράκοντα, ὤφθη αὐτῷ ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ ὄρους Σινᾶ ἄγγελος Κυρίου ἐν φλογὶ πυρὸ

Data: 
2022-07-30, dissabte
Comentari: 

Fets 7v30 I quan s’havien complert quaranta anys, se li aparegué al desert de la muntanya del Sinaí l’Àngel del Senyor, en la flama de foc d’un esbarzer.καὶ πληρωθέντων ἐτῶν τεσσαράκοντα, ὤφθη αὐτῷ ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ ὄρους Σινᾶ ἄγγελος Κυρίου ἐν φλογὶ πυρὸς βάτου.En <2532> als veertig <5062> jaren <2094> vervuld waren <4137> (5685), verscheen <3700> (5681) hem <846> de Engel <32> des Heeren <2962>, in <1722> de woestijn <2048> van den berg <3735> Sinai <4614>, in <1722> een vlammig <5395> vuur <4442> van het doornenbos <942>.And when fourtie yeres were expired, there appeared to him in the wildernes of mout Sina, an Angel of the Lord in a flame of fire, in a bush.And <2532> when forty <5062> years <2094> were expired <4137> (5685), there appeared <3700> (5681) to him <846> in <1722> the wilderness <2048> of mount <3735> Sina <4614> an 1 angel <32> of the Lord <2962> in <1722> a flame <5395> of fire <4442> in a bush <942>.Al cap de quaranta anys1 se li va aparèixer un àngel al desert de la muntanya del Sinaí, en la flama d'una bardissa que cremava.I quan s’havien complert quaranta anys, se li aparegué al desert de la muntanya del Sinaí l’Àngel del Senyor, en la flama de foc d’un esbarzer.