Fets 9v14 I aquí té l’autorització dels principals sacerdots per detenir tots els qui invoquen el teu Nom. καὶ ὧδε ἔχει ἐξουσίαν παρὰ τῶν ἀρχιερέων, δῆσαι πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομά σου. En <2532> heeft <2192> (5719) hier <5602> macht <1849> va

Data: 
2022-09-14, dimecres
Comentari: 

Fets 9v14 I aquí té l’autorització dels principals sacerdots per detenir tots els qui invoquen el teu Nom.καὶ ὧδε ἔχει ἐξουσίαν παρὰ τῶν ἀρχιερέων, δῆσαι πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομά σου.En <2532> heeft <2192> (5719) hier <5602> macht <1849> van <3844> de overpriesters <749>, om te binden <1210> (5658) allen <3956>, die Uw <4675> Naam <3686> aanroepen <1941> (5734).Moreouer here hee hath authoritie of the hie Priestes, to binde all that call on thy Name.And <2532> here <5602> he hath <2192> (5719) authority <1849> from <3844> the chief priests <749> to bind <1210> (5658) all <3956> that call <1941> (5734) on thy <4675> name <3686>.BCI  Fets 9v14 i ara, aquí, té plens poders dels grans sacerdots1 per a endur-se'n presos tots els qui invoquen el teu nom.»CCC  Fets 9v14 I aquí té l’autorització dels principals sacerdots per detenir tots els qui invoquen el teu Nom.