Joan 4v1 Llavors, quan el Senyor va saber que els fariseus havien sentit: Jesús fa i bateja més deixebles que Joan Ὡς οὖν ἔγνω ὁ Κύριος ὅτι ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι ὅτι Ἰησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει ἢ Ἰωάννης Als <5613> dan <3767> de Heere <296

Data: 
2023-04-01, dissabte
Comentari: 

Joan 4v1 Llavors, quan el Senyor va saber que els fariseus havien sentit: Jesús fa i bateja més deixebles que JoanὩς οὖν ἔγνω ὁ Κύριος ὅτι ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι ὅτι Ἰησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει ἢ ἸωάννηςAls <5613> dan <3767> de Heere <2962> verstond <1097> (5627), dat <3754> de Farizeen <5330> gehoord hadden <191> (5656), dat <3754> Jezus <2424> meer <4119> discipelen <3101> maakte <4160> (5719) en <2532> doopte <907> (5719) dan <2228> Johannes <2491>;GNV  Joan 4v1 Nowe when the Lord knew, how the Pharises had heard, that Iesus made and baptized moe disciples then Iohn,When 1 <5613> therefore <3767> the Lord <2962> knew <1097> (5627) how <3754> the Pharisees <5330> had heard <191> (5656) that <3754> Jesus <2424> made <4160> (5719) and <2532> baptized <907> (5719) more <4119> disciples <3101> than <2228> John <2491>,BCI  Joan 4v1 Jesús va saber que havia arribat a oïda dels fariseus que ell feia més deixebles i en batejava més que Joan.1CCC  Joan 4v1 Llavors, quan el Senyor va saber que els fariseus havien sentit: Jesús fa i bateja més deixebles que Joan