Joan 4v14 Però el qui begui de l’aigua que jo li donaré, mai més no tindrà set, sinó que l’aigua que li donaré serà dins d’ell una font d’aigua que brolla per a vida eterna. ὃς δ᾽ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα· ἀλλὰ τὸ

Data: 
2023-04-14, divendres
Comentari: 

Joan 4v14 Però el qui begui de l’aigua que jo li donaré, mai més no tindrà set, sinó que l’aigua que li donaré serà dins d’ell una font d’aigua que brolla per a vida eterna.ὃς δ᾽ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα· ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῷ γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον.Maar <1161> zo <302> wie <3739> gedronken zal hebben <4095> (5632) van <1537> het water <5204>, dat <3739> Ik <1473> hem <846> geven zal <1325> (5692), dien zal in <1519> eeuwigheid <165> niet <3364> dorsten <1372> (5661); maar <235> het water <5204>, dat <3739> Ik hem <846> zal geven <1325> (5692), zal in <1722> hem <846> worden <1096> (5695) een fontein <4077> van water <5204>, springende <242> (5740) tot in <1519> het eeuwige <166> leven <2222>.GNV  Joan 4v14 But whosoeuer drinketh of the water that I shall giue him, shall neuer be more a thirst: but the water that I shall giue him, shalbe in him a well of water, springing vp into euerlasting life.But <1161> whosoever <3739> <302> drinketh <4095> (5632) of <1537> the water <5204> that <3739> I <1473> shall give <1325> (5692) him <846> shall <1372> <0> never <1519> <165> <3364> thirst <1372> (5661); but <235> the water <5204> that <3739> I shall give <1325> (5692) him <846> shall be <1096> (5695) in <1722> him <846> a well <4077> of water <5204> springing up <242> (5740) into <1519> everlasting <166> life <2222>.BCI  Joan 4v14 Però el qui begui de l'aigua que jo li donaré, mai més no tindrà set:1 l'aigua que jo li donaré es convertirà dintre d'ell en una font d'on brollarà vida eterna.»2CCC  Joan 4v14 Però el qui begui de l’aigua que jo li donaré, mai més no tindrà set, sinó que l’aigua que li donaré serà dins d’ell una font d’aigua que brolla per a vida eterna.