Joan 4v15 La dona li diu: Senyor, dóna’m aquesta aigua, perquè no tingui set i no hagi de venir fins aquí a pouar. λέγει πρὸς αὐτὸν ἡ γυνή, Κύριε, δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, ἵνα μὴ διψῶ, μηδὲ ἔρχωμαι ἐνθάδε ἀντλεῖν. De vrouw <1135> zeide <3004> (5719) tot <

Data: 
2023-04-15, dissabte
Comentari: 

Joan 4v15 La dona li diu: Senyor, dóna’m aquesta aigua, perquè no tingui set i no hagi de venir fins aquí a pouar.λέγει πρὸς αὐτὸν ἡ γυνή, Κύριε, δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, ἵνα μὴ διψῶ, μηδὲ ἔρχωμαι ἐνθάδε ἀντλεῖν.De vrouw <1135> zeide <3004> (5719) tot <4314> Hem <846>: Heere <2962>, geef <1325> (5628) mij <3427> dat <5124> water <5204>, opdat <2443> mij <1372> <0> niet <3361> dorste <1372> (5725), en <3366> <0> ik hier <1759> niet <3366> moet komen <2064> (5741), om te putten <501> (5721).GNV  Joan 4v15 The woman said vnto him, Syr, giue me of that water, that I may not thirst, neither come hither to drawe.The woman <1135> saith <3004> (5719) unto <4314> him <846>, Sir <2962>, give <1325> (5628) me <3427> this <5124> water <5204>, that <3363> <0> I thirst <1372> (5725) not <3363>, neither <3366> come <2064> (5741) hither <1759> to draw <501> (5721).BCI  Joan 4v15 Li diu la dona: «Senyor, dóna'm aigua d'aquesta. Així no tindré més set ni hauré de venir aquí a pouar.»CCC  Joan 4v15 La dona li diu: Senyor, dóna’m aquesta aigua, perquè no tingui set i no hagi de venir fins aquí a pouar.