Joan 4v16 Jesús li diu: Vés, crida el teu marit, i torna aquí. λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Ὕπαγε, φώνησον τὸν ἄνδρα σου, καὶ ἐλθὲ ἐνθάδε. Jezus <2424> zeide <3004> (5719) tot haar <846>: Ga heen <5217> (5720), roep <5455> (5657) uw <4675> man <435>, en <2532>

Data: 
2023-04-16, diumenge
Comentari: 

Joan 4v16 Jesús li diu: Vés, crida el teu marit, i torna aquí.λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Ὕπαγε, φώνησον τὸν ἄνδρα σου, καὶ ἐλθὲ ἐνθάδε.Jezus <2424> zeide <3004> (5719) tot haar <846>: Ga heen <5217> (5720), roep <5455> (5657) uw <4675> man <435>, en <2532> kom <2064> (5628) hier <1759>. Iesus said vnto her, Go, call thine husband, and come hither.Jesus <2424> saith <3004> (5719) unto her <846>, Go <5217> (5720), call <5455> (5657) thy <4675> husband <435>, and <2532> come <2064> (5628) hither <1759>.BCI  Joan 4v16 Ell li diu: «Vés a cridar el teu marit i torna.»CCC  Joan 4v16 Jesús li diu: Vés, crida el teu marit, i torna aquí.