Joan 4v17 La dona respongué i digué: No tinc marit. Jesús li diu: Ho has dit bé: No tinc marit. ἀπεκρίθη ἡ γυνὴ καὶ εἶπεν, Οὐκ ἔχω ἄνδρα. λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Καλῶς εἶπας ὅτι Ἄνδρα οὐκ ἔχω·  De vrouw <1135> antwoordde <611> (5662) en <2532> zeide <2036>

Data: 
2023-04-17, dilluns
Comentari: 

Joan 4v17 La dona respongué i digué: No tinc marit. Jesús li diu: Ho has dit bé: No tinc marit.ἀπεκρίθη ἡ γυνὴ καὶ εἶπεν, Οὐκ ἔχω ἄνδρα. λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Καλῶς εἶπας ὅτι Ἄνδρα οὐκ ἔχω· De vrouw <1135> antwoordde <611> (5662) en <2532> zeide <2036> (5627): Ik heb <2192> (5719) geen <3756> man <435>. Jezus <2424> zeide <3004> (5719) tot haar <846>: Gij hebt wel <2573> gezegd <2036> (5627): <3754> Ik heb <2192> (5719) geen <3756> man <435>.GNV  Joan 4v17 The woman answered, and saide, I haue no husband. Iesus said vnto her, Thou hast well said, I haue no husband.The woman <1135> answered <611> (5662) and <2532> said <2036> (5627), I have <2192> (5719) no <3756> husband <435>. Jesus <2424> said <3004> (5719) unto her <846>, Thou hast <2036> <0> well <2573> said <2036> (5627), <3754> I have <2192> (5719) no <3756> husband <435>:BCI  Joan 4v17 La dona li contesta: «No en tinc, de marit.» Li diu Jesús: «Fas bé de dir que no en tens.CCC  Joan 4v17 La dona respongué i digué: No tinc marit. Jesús li diu: Ho has dit bé: No tinc marit.