Joan 4v18 Perquè has tingut cinc marits, i el que ara tens no és el teu marit. En això has dit veritat. πέντε γὰρ ἄνδρας ἔσχες, καὶ νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἔστι σου ἀνήρ· τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας. Want <1063> gij hebt vijf <4002> mannen <435> gehad <2192> (5627),

Data: 
2023-04-18, dimarts
Comentari: 

Joan 4v18 Perquè has tingut cinc marits, i el que ara tens no és el teu marit. En això has dit veritat.πέντε γὰρ ἄνδρας ἔσχες, καὶ νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἔστι σου ἀνήρ· τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας.Want <1063> gij hebt vijf <4002> mannen <435> gehad <2192> (5627), en <2532> dien <3739> gij nu <3568> hebt <2192> (5719), is <2076> (5748) uw <4675> man <435> niet <3756>; dat <5124> hebt gij met waarheid <227> gezegd <2046> (5758).For thou hast had fiue husbands, and he whom thou nowe hast, is not thine husband: that saidest thou truely.For <1063> thou hast had <2192> (5627) five <4002> husbands <435>; and <2532> he whom <3739> thou <2192> <0> now <3568> hast <2192> (5719) is <2076> (5748) not <3756> thy <4675> husband <435>: in that <5124> saidst thou <2046> (5758) truly <227>.BCI  Joan 4v18 N'has tingut cinc, i l'home que ara tens no és el teu marit. En això has dit la veritat.»CCC  Joan 4v18 Perquè has tingut cinc marits, i el que ara tens no és el teu marit. En això has dit veritat.