La dona li diu: Senyor, veig que tu ets profeta. λέγει αὐτῷ ἡ γυνή, Κύριε, θεωρῶ ὅτι προφήτης εἶ σύ. De vrouw <1135> zeide <3004> (5719) tot Hem <846>: Heere <2962>, ik zie <2334> (5719), dat <3754> Gij <4771> een profeet <4396> zijt <1488> (5748).

Data: 
2023-04-19, dimecres
Comentari: 

La dona li diu: Senyor, veig que tu ets profeta.λέγει αὐτῷ ἡ γυνή, Κύριε, θεωρῶ ὅτι προφήτης εἶ σύ.De vrouw <1135> zeide <3004> (5719) tot Hem <846>: Heere <2962>, ik zie <2334> (5719), dat <3754> Gij <4771> een profeet <4396> zijt <1488> (5748).GNV  Joan 4v19 The woman saide vnto him, Sir, I see that thou art a Prophet.The woman <1135> saith <3004> (5719) unto him <846>, Sir <2962>, I perceive <2334> (5719) that <3754> thou <4771> art <1488> (5748) a prophet <4396>.BCI  Joan 4v19 La dona li respon: «Senyor, veig que ets un profeta.1CCC  Joan 4v19 La dona li diu: Senyor, veig que tu ets profeta.