Joan 4v24 Déu és esperit, i els que l’adoren cal que l’adorin en esperit i en veritat. Πνεῦμα ὁ Θεός· καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν, ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν. God <2316> is een Geest <4151>, en <2532> die Hem <846> aanbidden <4352> (5723),

Data: 
2023-04-24, dilluns
Comentari: 

Joan 4v24 Déu és esperit, i els que l’adoren cal que l’adorin en esperit i en veritat.Πνεῦμα ὁ Θεός· καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν, ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν.God <2316> is een Geest <4151>, en <2532> die Hem <846> aanbidden <4352> (5723), moeten <1163> (5748) Hem aanbidden <4352> (5721) in <1722> geest <4151> en <2532> waarheid <225>.God is a Spirite, and they that worship him, must worship him in spirit and trueth. God <2316> is a 1 Spirit <4151>: and <2532> they that worship <4352> (5723) him <846> must <1163> (5748) worship <4352> (5721) him in <1722> spirit <4151> and <2532> in truth <225>.BCI  Joan 4v24 Déu és esperit. Per això els qui l'adoren han d'adorar-lo en Esperit i en veritat.»1CCC  Joan 4v24 Déu és esperit, i els que l’adoren cal que l’adorin en esperit i en veritat.